Opiskelijoiden SM-kisat

Studerandenas FM


Studerandenas FM-tävlingar, dvs. SFM-tävlingar, är nationella finländska mästerskap för högskolestudenter. Varje år deltar tusentals studerande från yrkeshögskolor och universitet runt om i Finland i SFM. Målet med SFM-tävlingarna är att erbjuda ett roligt tävlingsformat för studerande, frikopplat från färdighetsnivå. Det viktigaste är den glädje en får av att röra på sig och en känsla av att göra tillsammans!


Regler för tryggare rum under Studerandenas Idrottsförbunds evenemang https://www.oll.fi/sv/oll/dokument-som-styr-verksamheten/regler-for-tryggare-rum/


Abonnera SFM-tävlingbrev:

https://us2.list-manage.com/subscribe?u=261e84f8d2d5c9c2c52328fbd&id=d6dee79cbf

På kommande:

Kaikki tämän vuoden kisat
Youtube
Opiskelijoiden liikuntaliitto