Privacy policy

Combined privacy policy and information document. Personal Data Act (523/1999) sections 10 and 24.

Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Opiskelijoiden Liikuntaliitto ry
Lapinrinne 2
00180 Helsinki
+358 44 7800 210

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Opiskelijoiden Liikuntaliiton pääsihteeri
Elina Havu
Lapinrinne 2
00180 Helsinki
+358 44 7800 210

3. Rekisterin nimi

OLL:n tapahtumatietorekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käytetään yhteydenpitoon Opiskelijoiden SM-kisojen ilmoittautumiseen liittyen.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää rekisteröidyistä henkilö- ja muita tietoja tapahtumakohtaisen määrän.

6. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta muille kolmansille osapuolille. Tietoja ei luovuteta Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteritietoja ei säilytetä muussa kuin sähköisessä muodossa. Verkon yli siirrettäessä tiedot suojataan SSL- tai SSH-tekniikalla. Rekisterin palvelinlaitteistoa ylläpidetään hyvän ylläpitotavan mukaisesti.

Pääsy rekisteritietoja sisältävään tietokantaan on rajoitettu sekä verkkotekniikan että henkilökohtaisten käyttäjätunnusten ja salasanojen avulla.

Rekisterin käyttö- ja ylläpito-oikeudet on rajoitetulla joukolla OLL:n palkattuja ja vapaaehtoisia toimihenkilöitä sekä kisajärjestäjillä.

8. Tarkastusoikeus

Rekisterissä olevalla on henkilötietolain mukainen oikeus tietojensa tarkastukseen korvauksetta kerran vuodessa. Sen, joka haluaa tarkastaa itseään koskevat tiedot, on esitettävä tästä kirjallinen ja omakätisesti allekirjoitettu tai vastaavalla tavalla varmennettu pyyntö rekisteriasioista vastaavalle yhteyshenkilölle.

9. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisterinpitäjä korjaa tiedot henkilötietolain 29 §:n mukaisesti. Tiedonkorjaamispyynnöt on osoitettava rekisteriasioista vastaavalle.

Helsingissä 1.1.2017.