Hur söker jag till SFM-arrangör

Samla ihop ett entusiastiskt team och arrangera FM-tävlingarna för studerande i grenen du vill! På den här sidan hittar du all nödvändig information för att arrangera tävlingar.

I vilka grenar kan SFM-tävlingar arrangeras?


Grenutbudet är omfattande, men om du vill kan du utvidga det vidare. Under de senaste åren har det arrangerats tävlingar från bingo till tyngdlyftning och snöfotboll. Bekanta dig med listan över tävlingar på SFM-tävlingarnas hemsida. För tillfället är sidorna i regel på finska.

Vem kan arrangera SFM-tävlingar?


FM-tävlingarna för studerande kan huvudsakligen arrangeras av en medlemsorganisation i OLL, dvs. en studerande- eller studentkår eller dess underförening, till exempel en studerandeidrottsförening, en ämnesförening eller en branschspecifik förening.


Även en högskolas idrottsväsen kan arrangera tävlingen. Om ingen av de ovannämnda instanserna har ansökt om SFM-tävlingar i en viss gren, kan OLL:s styrelse efter eget övervägande ge rätten att arrangera de till en annan instans, såsom en studerande- eller studentkår som inte hör till förbundet, ett grenförbund, en idrottsförening eller ett företag inom idrottssektorn.

Hur ansöker jag om SFM?


Om du är intresserad av att arrangera SFM-tävlingar, bekanta dig först med följande:
● SFM-reglerna (på finska)
● förbundets likabehandlingsplan (på finska och svenska) samt
● förbundets miljöplan (på finska, svenska och engelska).

Fyll också in ansökningsblanketten Ansök om Studerandenas FM-tävlingsarrangör (på finska) och bifoga en lätt projektplan om tävlingarna.


Skicka ansökningsblanketten och bifoga en projektplan om tävlingarna. Vi ger tidtabellerna årligen på den här sidan. Efter utgången av den föreskrivna tiden kan du ansöka om tävlingar som inte har arrangör. I de här fallen vinner den snabbaste ansökan.

Varför lönar det sig att bli tävlingsarrangör?


Som tävlingsarrangör får du unik erfarenhet av att arrangera evenemang, nätverkar med likasinnade människor och tillbringar oförglömliga tävlingsdagar. På begäran skickar vi bevis på arrangeringen av SFM-tävlingen till huvudarrangörerna.

Tävlingsarrangörerna utbildas separat och de får OLL:s handbok för tävlingsarrangörer. Handboken finns för tillfället endast på finska. I utbildningen bekantar vi oss med regler, ansvarsfrågor och praktiska tips i att arrangera SFM. Vi kommer överens om utbildningen och en passande tidpunkt för den tillsammans med varje arrangör.